Slit med jämställdheten på KMH

2013/11/22

NKG_KMH_nov13Även på Kungl Musikhögskolan sliter man med frågorna kring jämställdhet. Arbetet går trögt. Kursplanering är en avancerad konstart och administrationen bygger gärna trösklarna ännu högre.

Engagerade elever har bildat Normkritiska Gruppen, NKG (Kungliga Musikhögskolans normkritiska styrka). Nu har man även gjort en sammanställning av manligt och kvinnligt för de olika programmen på musikhögskolan; folkmusik – jazz – klassisk musik – komposition, dirigering, teori – musik- & mediaproduktion – musik, komposition och samhälle.

245 studenter är kvinnor, 252 är män. Mycket jämställt, sålunda.

Tittar man på den mindre gruppen studenter som läser komposition, dirigering, teori är förhållandet 15 kvinnor, 38 män …

 

”Det söker inga kvinnor”

I den diskussion om strukturer och förändringsbehov som NKGs siffersammanställning bidrog till, konstaterade en elev:

– Det söker inga kvinnor – därför kan vi inte ta in några kvinnor,  tycks vara många av lärarnas resonemang.

Många av studenterna håller med om att lärarna inte är tillräckligt upplysta i att tillämpa normkritik i sin pedagogik.

– Visst är det viktigt att på teorilektionerna lyfta fram kvinnliga tonsättare men det finns också en fara i att just prata om kvinnliga tonsättare, för det i sig skapar distans, påpekar någon.

– Intentionerna är goda från lärarens håll, men det blir också lite skevt när man ska diskutera kvinnliga musiker och sedan resten av musikerna (männen), menar en annan student.

 

Läs mer om presentationen och diskussionen på KMH på Equalizer