Seminarium: Vad gör tonsättare?

2016/03/22

Tonsättare i dagens Sverige, liksom i många andra länder, lever och verkar under estetiska, sociala, ekonomiska och tekniska förutsättningar som skulle ha förbryllat kolleger i tidigare generationer.

Hur navigerar nutida tonsättare i detta nya? Vad händer med den traditionella tonsättarrollen? Hur stor är tonsättarnas frihet att komponera musik så som de själva vill? Hur går det till när de arbetar, rent konkret? Vad förmedlar eller åstadkommer de med sin musik?

 

Forskning om att skriva musik i vår tid

För att få svar på sådana frågor behövs forskning. Därför bjuder Kungl. Musikaliska akademiens Forskningsnämnd in till ett seminarium 6 april 2016 där fyra forskare inom musikvetenskap, musikpedagogik, konstnärlig musikforskning och etnologi kommer att tala om nutida tonsättare eller tonsättande.

Tebogo Monnakgotla
Tebogo Monnakgotla

Några av dessa forskare är själva tonsättare, och dessutom kommer en av Sveriges framgångsrika tonsättare födda på 1970-talet, Tebogo Monnakgotla, att bidra med en presentation.

Som en utblick mot ett angränsande fält kommer doktoranden Sofia Lindström att tala om hur bildkonstnärer kan skapa sig en konstnärlig identitet på konsthögskola.

 

Seminariet avslutas med en paneldebatt under ledning av Erik Wallrup som bland annat kommer att handla om vilka frågor om vår tids tonsättare det är angeläget att forskare tar sig an framöver.