Sandels, Ellen

2012/04/15

Ellen_SandelsEllen Sandels,  f. Carlström (1859-1931), Sverige

Kompositör och författare. Skrev framför allt pianostycken, som hon bl a publicerade i den tidskrift hon startat och gav ut 1901-13, Damernas Musikblad (en tidning som främst vände sig till pianospelande kvinnor i de borgerliga hemmen).