Rostrum: två kvinnliga tonsättare representerar Sverige

2012/05/22

Till Rostrum 2012 – en av världens främsta tävlingar för västerländsk konstmusik – har Sverige nominerat två bidrag. Båda av kvinnliga tonsättare och medlemmar i KVAST: Katarina Leyman och Camilla Söderberg.

Leymans verk är Swarms (från 2011), Söderbergs är An endless game? (från 2010).

En jury bestående av musikproducenter från Argentina, Australien, Estland, Finland, Kina, Schweiz och Sverige har samlats i en studio hos Sveriges Radio, Stockholm, för att under tre dagar lyssna igenom de totalt 50 nominerade verken.

 

Uppdat. 25 maj:

Vinnare i allmänna klassen blev Peter Ochoa, Argentina, med sin komposition Tierra viva.
Vinnare i klassen för unga kompositörer blev Peter Kerkelov, Bulgarien, med kompositionen Attempt at screaming.