Första konstnärliga doktorsavhandlingen vid KMH: Kurbits – ReBoot

2013/05/27

KurbitsReBootSusanne_RosenbergSusanne Rosenberg disputerar den 31 maj på sin avhandling, ett konstnärligt forskningsarbete sedan 2007, som har titeln Kurbits – ReBoot, Svensk folksång i ny scenisk gestaltning.

Hennes arbete syftar till att utveckla och undersöka nya uttrycksformer utifrån vissa kvaliteter som hon upplever som centrala i traditionell svensk folksång, med fokus på sångaren som skapande interpret.

– Jag har valt att fokusera på två aspekter av den kunskap som utvecklats genom arbetet, nämligen konstnärliga arbetsmetoder för skapandeprocessen och konstnärliga koncept, säger Susanne Rosenberg.

– Resultatet av studien är dels i form av fem tematiserade enskilda konstnärliga produktionerna/projekten, alltså själva verken, dels i form av inspelningar och partitur/musikmanus, dels de arbetsmetoder och konstnärliga koncept som jag söker blottlägga genom min reflektion.

De fem konstnärliga produkterna är ”ReBoot/Omstart – en folksongsperformance”, ”Kurbits-Koral, The Spirit of The Music – en musikhändelse”, ”Getens horn – en musikskapelse”, ”Voice Space – Röstrymd” samt ”Kulning – en utsmyckning av oändligheten”.

 

Den offentliga disputationen sker i Stora salen på Kungl Musikhögskolan i Stockholm, fredagen den 31 maj kl 12.00. Konsert och presentation inleder. Opponenter är professor em. Jan Ling, Göteborgs universitet, och doktor i musik Sanna Kurki-Suonio, Sibeliusakademin, Helsingfors.

 

Mer info, dokumentation och musikexempel