Repertoarrycket III – Lägesrapport 2

2019/06/27

Lägesrapport RRIII

Nu har vi kommit halvvägs in i projektet Repertoarrycket III och det är högt tempo på många fronter! Alla samtal och möten som ägt rum, inspiration som strömmar in från hela världen, texter, musik… allt detta gör att nya tankar väcks och idéer kläcks. Det är hela tiden en stor utmaning att sålla för att inte spränga ramarna för projektets aktiviteter.

ORKESTERSAMTAL
Av de inplanerade 21 besöken har vi nu genomfört 19, de två sista kommer ske tidigt i höst. Avsikten med mötena har varit att följa upp hur orkestrarna har jobbat med frågan om musik av kvinnliga tonsättare i repertoaren sedan förra Repertoarrycket 2015 och vilka hinder de upplever i sitt arbete med frågan. Under samtalen har KVAST representerats av en av våra tonsättarmedlemmar samt Christin Högnabba, projektansvarig för orkester- och repertoarfrågor. Generellt har uppslutningen på mötena varit god och vi har sett att frågan om jämställd repertoar är aktuell. Det finns en stor portion vilja att jobba med detta! Vi vill alla mycket, men som en av programcheferna uttryckte det under ett möte:
”Det är lätt att tro att man gör mycket i frågan eftersom man har den i åtanke hela tiden. Men om man verkligen tittar på statistiken skulle man se att handlingarna inte återspeglar tänkandet i lika hög grad.”
Trots alla utmaningar ser vi positiva förändringar på flera håll. Andelen kvinnliga tonsättare ökar på många konsert- och operahus och det är uppenbart att alla, med gemensamma krafter, vill fortsätta arbetet. Till hösten kommer en sammanfattning av samtalens innehåll med ett antal slutsatser samt strategier för det fortsatta arbetet. Vi kommer även att göra en uppföljning med telefonsamtal.

Se våra fina bildspel som Christin gjort på facebooksidan, med musik vald av styrelsemedlem Kristin Boussard.

STATISTIK
Ett mycket omfattande arbete. Efter diverse inledande resonemang mellan FST (Föreningen svenska tonsättare) och KVAST om vad och med vilka parametrar de svenska konsertinstitutionernas repertoar ska mätas och presenteras, är arbetet i full gång. All data för hela tre säsonger har samlats in, ett flertal konsulter har suttit och registrerat verk för verk och företaget Statisticon bearbetar nu materialet som nu kommer att formgivas för bästa läsbarhet. Den 25:e september kommer KVAST och FST gemensamt bjuda in till ett statistiksläpp. Fortsättning följer!

HEMSIDA
En uppfräschad hemsida kommer släppas i oktober! I dagarna skriver vi avtal med en ny webbyrå. Vår ambition är att hemsidan ska bli en plats för inspiration och kunskap där vårt nya arbetsområde med Sveriges musikutbildningar blir synliggjort. Förhoppningen är att lärare och elever lätt ska kunna hitta musik och pedagogiskt material samt motivation för att aktivt öka andelen musik av kvinnliga tonsättare i undervisningen.

REPERTOARBANK
Under våren har vi som nu jobbar i KVAST, anställda och styrelse, gjort ett analysarbete på hur vi ska utveckla repertoarbanken samt att vi har satt oss in i de tekniska lösningarna för den. Till hösten startar inregistreningen av de nya verken samt att vi kommer skapa en gradering för pedagogiskt material – ”easy” och ”medium” i svårighetsgrad. Arbetet beräknas vara klart i mitten på november och kommer då lanseras till alla våra samarbetspartners och på facebook.

SKOLOR
Ett stort antal telefonsamtal och några möten har genomförts för att vi ska kunna ringa in på vilket sätt vi på bästa sätt kan få till stånd att mer musik av kvinnliga tonsättare används i undervisningen, på alla nivåer! Kulturskolor, musikgymnasier, folkhögskolor och musikhögskolor står på agendan. Signalerna är ganska samstämmiga om dagsläge och behov. Vi har även genomfört en enkät som haft bra respons och är vägledande i vårt arbete. Nu ska vi analysera svaren och sedan agera. Något som är klart är att vi kommer att införa en sökfunktion med svårighetsgradering på ett antal verk i vår Repertoarbank!

PUBLIKA EVENT
Den 7:e till 12:e augusti pågår Göteborgs pianofestival där KVAST är medarrangör i tre programpunkter. Välkomna! Vi kommer under hösten även att vara med på en dag för kulturskolepedagoger, en studiecirkel med två offentliga konserter genomförs i ABF:s regi länk till info- och anmälningssida, statistiksläpp med livemusik. Allt enligt vår klassiska devis: ”Fler kvinnliga tonsättare på offentliga estrader, det är demokrati och skön konst!”

Clara Schumann – föremål för kvast-curering under Göteborgs pianofestival

LÄNKSAMLINGEN
Vi är även mycket glada över att kunnat lansera den gedigna samling länkar som nu finns på vår hemsida, länkar som leder till kunskapsskatter med information och inspiration tilll sajter, databanker, grupper mm över hela världen. Klicka här för att komma till den!

INTERNATIONELLT
Varmt tack till alla er som skickat in verk till KVAST:s Call for scores 2019/ internationellt kulturutbyte. Det kom in många fina verk och bland dessa valdes: Tebogo Monnakgotla Images LunairesYlva Skog Två TranströmersångerMaria Lithell Flyg Kassandras synYlva Q Arkvik Shall I compare thee.

Man har också sökt äldre musik och tagit fram verk av Valborg Aulin och Laura Netzel samt ett av Kaija Saariaho. Fler kan tillkomma. Allt detta för framförande på konserterna med sopranen Cécile Rives och pianisten och tonsättaren Eva Sidén i vårt projekt internationellt kulturutbyte som nu går in i sin slutfas med dels en konsert i Nordishe Botschaften i Berlin 11 november samt en konsert på  festivalen Musiques Démesurées i Clermont Ferrand i november 2019.

I Berlin planeras även för ett panelsamtal, och vi kommer jobba mot press och media i Tyskland.

Som sagt, vi jobbar vidare med RRIII för att: Fler kvinnliga tonsättare på offentliga estrader, det är demokrati och skön konst!