Per-Åke Byström hedersmedlem

2023/11/1

Vid KVAST:s styrelsehelg, den 21 oktober, utnämndes Per-Åke Byström till hedersmedlem i föreningen. Per-Åke medverkade själv vid mötet och tackade ja till utnämningen, och sällar sig nu till skaran av våra tidigare hedersmedlemmar.

Så här löd styrelsens motivering:
Ända sedan starten har Per-Åke Byström varit en av KVAST:s trognaste medarbetare och allierade. Han byggde föreningens första hemsida och har alltid hjälpt till att sprida vårt budskap. Parallellt med detta har han drivit ett eget gediget jämställdhetsarbete genom bloggen Imusiken, där han bland annat granskar könsfördelningen på de svenska musikinstitutionernas repertoarer. Till exempel väckte Per-Åke mycket uppmärksamhet genom inläggen om 2023 års Östersjöfestival – en debatt som nådde till såväl Sveriges Radio som SVT.