Öppet kompositionsforum på KMH

2014/10/25

KMA_KlingandeAkademi_141024Kungliga Musikaliska Akademien, i ett samarbete med KMH i Stockholm, presenterade ett öppet seminarium med titeln ”KLINGANDE AKADEMI – TVÅ OM VÅR SAMTID”.

De två var tonsättarna Ida Lundén och Henrik Strindberg med professor Karin Rehnqvist som moderator. Seminariet ägde rum fredagen den 24 oktober 2014 i Lilla salen på Musikhögskolan, som fylldes av nyfikna studerande elever, lärare och övriga deltagare.

Tonsättarnas verk framfördes av Hanna Dahlkvist, cello, och Karin Hellqvist, violin.

Därefter följde livliga diskussioner om tonsättarnas verk. Det viktiga var att alla seminariets deltagare kunde bekanta sig med den verkskapande processen, få inblick i partituret, lyssna till framföranden med elektroniken och levande instrument som sammantaget skapade en unik musikupplevelse. 


Detta seminarium var mycket intressant och visade att musiken fick nya, bredare utvecklingsvägar i den gränslösa horisonten.Henrik_Strindberg_KMH141024

 

– Krystyna Pettersson, text och foto