Symposium i Uppsala: Om kvinnors närvaro i musiken

2013/05/7

UtskriftAllmänna Sången, Nordens äldsta universitetskör, firar nu i maj 50 år som blandad kör. Därför anordnar kören i samarbete med KVAST ett symposium om varför kvinnor är så underrepresenterade i musikvärlden och vad som kan göras åt detta.

Genusperspektivet kommer att belysas i ett  historiskt perspektiv  i musikens Uppsala, samt hur möjligheterna ser ut idag för kvinnor i tonsättarbranschen.

Symposiet sammanfattas av en panel med vitt skilda erfarenheter och från olika expertområden, som ska försöka sig på att  svara på några ”varför” och diskutera utvecklingen i framtiden.

Talare/panelmedlemmar i symposiet är:

  • Tebogo Monnakgotla, kompositör och vice ordförande i KVAST
  • Leif Jonsson, professor vid Institutt for Musikk (NTNU, Trondheim)
  • Hanna Enefalk, lektor i historia (Uppsala Universitet) som forskat kring genus i 1800-talets musiktradition
  • Helena Wahlström, lektor vid Centrum för Genusvetenskap (Uppsala Universitet)

Paneldebatten modereras av Anna Hedelius, kulturjournalist, och symposiet inleds av Margaretha Fahlgren, professor vid Centrum för Genusvetenskap (Uppsala Universitet).

Allmänna Sångens symposium äger rum fredagen 17 maj kl 14.15 – 16.15 i Sal IV i Universitetshuset, Uppsala.

Fri entré, men o.s.a. till Johanna Barr,  Allmänna Sången, mail