Nyupptäckt pianokonsert och KVAST på Göteborgs pianofestival 7-10 & 12 augusti

2019/08/6

Med anledning av mästarpianisten och komponisten Clara Schumanns 200-årsjubileum är KVAST – Kvinnlig anhopning av svenska tonsättare – inbjudna att samarbeta med Göteborgs Pianofestival. Bland annat curerar KVAST festivalinvigningen ”Claras Salong” med lysande artister som tysk-norska mezzosopranen Lena Haselmann, pianisten Anna Christensson och konferencier Katarina A Karlsson, som även står för manus och research. Vidare har KVAST med inbjudna gäster föreläsningar om musik, poesi och litteratur.

En särskild nyhet är att KVAST kan avslöja att forskare vi samarbetat med upptäckt en ny pianokonsert som kan komma att bli en omistlig del av det nordiska musikarvet och ett spännande nytt inslag på pianokonsertrepertoaren. Detta är en del av vårt arbete för att framöver kunna presentera en ny gedigen sammanställning av hundratals pianokonserter.

Glömde vi säga det? Den nyupptäckta pianokonserten är komponerad av en kvinna – finsk-svenska Laura Netzel (1839-1927). Utöver glädjen att kunna släppa nyheten om Laura Netzels nyupptäckta pianokonsert är vi på KVAST stolta över att medverka i inte mindre än fyra olika programpunkter på Göteborgs pianofestival 2019, se närmare program nedan.

Laura Netzel (1839-1927) var mellan 60-65 år när hon komponerade sin pianokonsert, som förutom att ha en unik konstnärlig kvalitet med ett originellt tonspråk, också vittnar om en hög hantverksmässig skicklighet. Hon var en av få nordiska tonsättare som på sin tid fick verk publicerade kontinuerligt av stora utländska förlag.

Enligt tidigare information skulle bara andra satsen av Laura Netzels pianokonsert ha blivit färdigställt. Nu har forskare hittat hela partituret, bara tio sidor av finalen fattas. Antingen har de förlorats eller så har Netzel inte färdigställt den. Orkestreringen är ovanlig med bl.a. harpa i orkestern och harmoniskt sett är verket mycket innovativt. För att rekonstruera slutet på pianokonserten har forskarna tagit fasta på motiv som finns i konsertens final-sats och på musikaliska mönster från Netzels piano- och cellosonat. Arbetsgruppen som tagit fram verket är övertygade om att det kommer bli en omistlig del av det nordiska musikarvet.

Konserten kommer uruppföras 2020 under St Mikkels musikfestival / Mikkelin musiikkijuhlat  med Saimaa sinfonietta. Därefter kommer musiken kunna spelas av andra intresserade som då kan beställa digitala noter från arbetsgruppen. Bakom upptäcken står Petteri Nieminen och Jussi Mattila från den finska organisationen Savolax Musikaliska Sällskap / The Savonia Musical Society. Övriga i arbetsgruppen är pianisten Stefan LindgrenChristin Högnabba (KVAST), St Mickels musikfestival med Teemu Laasanen som konstnärlig ledare och Saimaa sinfonietta.  För info om arbetet med pianokonserten, kontakta Christin Högnabba, mail: ancihognabba@hotmail.com

I samarbete med Göteborgs pianofestival 2019 presenterar KVAST följande programpunkter:

Claras musiksalong och Festivalinvigning
Onsdag 7 augusti kl. 18.00-20.00 (inkl. paus)
Kristallfoajén, Stora Teatern
Medverkande: Lena Haselmann, mezzo, Anna Christensson, piano, Katarina A. Karlsson, konferencier, Astrid P. Hartmann, curator

Musik och Litteratur
Torsdag 8 augusti kl. 13.00-13.50
Trappscenen, Stadsbiblioteket
Medverkande: Astrid P. Hartmann, kulturskribent och ordförande för KVAST och Fredrik Österling, tonsättare och konserthuschef Helsingborgs konserthus

Varför KVAST?
Torsdagen 8 augusti kl 14.00-14.45
Hörsalen, Stadsbiblioteket
Medverkande: Sofia Sahlin, projektledare KVAST och Astrid P. Hartmann, ordförande för KVAST

Musik och Poesi
Fredag 9 augusti 13.00-13.50
Trappscenen, Stadsbiblioteket
Medverkande: Katarina Ström-Harg, pianist, Astrid P. Hartmann, kulturskribent och ordförande för KVAST

Tonsättarsamtal
Fredag 9 augusti 15.00-15.45
Trappscenen, Stadsbiblioteket
Medverkande: Katarina Ström-Harg, KMH Sthlm, Katarina Leyman, tonsättare

Till pianofestivalens hemsida för övriga programpunkter och information