Nyskriven musik till nya svenska texter

2015/02/3

Musikens och ordens ömsesidiga förhållande är temat när Uppsala universitets Körcentrum den 8 februari bjuder in till en spännande konsert med fokus på nyskriven musik till svenska texter.

Musik beskrivs ofta med ord och ord beskrivs ofta med musik. Man kan sätta ord på musik och musik till ord. Det finns också en inneboende musik i språket och ett musikspråk. Schubert kallade sina pianostycken för Sånger utan ord, Tranströmer sina dikter för C-dur och Schubertiana.

AlexanderÖbergKonserten den 8 februari innehåller musik av bl.a. Andrea Tarrodi och Gösta Nystroem, och dessutom uruppförs Alexander Jan Öbergs stycke ”Nu”, med texter av Anna Simonsson. (Öberg är tonsättare och dirigent, utbildad vid Musikhögskolan i Malmö.) Stycket för sopran, stråkkvintett och kammarkör är skrivet på beställning från Uppsala universitets Körcentrum.

Lyssnarseminarium

Tillsammans med nationernas samarbetsorgan för körsång, Körkonventet, anordnas ett lyssnarseminarium i direkt anslutning till konserten. Olika aspekter av samspelet mellan text och ton belyses – med klingande exempel från medverkande musiker. Seminariet är tänkt som en lättsam introduktion till konserten och riktar sig till alla musikintresserade, oavsett musikbakgrund eller lyssnarpreferenser.

Tid och plats: Söndag 8/2 2015, Gamla salen på Norrlands nation.
Lyssnarseminarium 15.00, en timme före konserten som börjar 16.00

Medverkande:
Uppsala Akademiska Kammarkör
Uppsala Kammarsolister
Sofia Niklasson, sopran
Alexander Jan Öberg, dirigent
Prof. Stefan Parkman, seminariemoderator

Mer information här