Nya KVAST-styrelsen, 2016–17

2016/05/7

Vid KVASTs årsmöte i mars valdes en ny styrelse om fem personer. Nu, i början av maj, har man konstituerat sig, med följande ansvarsområden:

Astrid Pernille Hartmann, Göteborg, ordförande
Ylva Fred, Stockholm, vice ordf
Eva Sidén, Stockholm, vice ordf
Molly Kien, Stockholm, kassör och medlemsansvarig
Sol Andersson, Stockholm, ledamot

Under våren fungerar även tidigare styrelseledamoten Leo Correira de Verdier som adjungerad styrelsemedlem.

Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmarna hittar du här

 

Verksamhetsplan 2016

KVASTs styrelse har initierat en hel del projekt under 2015 som vi kommer fortsätta att driva under kommande verksamhetsår.

Filialer:

Vi har kontaktat medlemmarna Ulrika Emanuelsson i Malmö och Mattias Svensson Sandell på Gotland för att starta filialer ute i landet. Det behövs tre filialer i ett uppstartsskede för att kunna erhålla verksamhetsbidrag från Ungdomsstyrelsen. Detta ses som ett nödvändigt led i föreningens fortsatta arbete då arbetsbördan för styrelsemedlemmarna har ökat i takt med att vi har fått mer gehör för vårt arbete. Den tredje filialen utgörs av vår styrelseledamot Astrid Pernille Hartmann som är bosatt i Göteborg.

Riksting:

Då KVASTs och FSTs repertoargenomgång och statistik för 2014–15 fick några av våra konserthuschefer att reagera, har vi inbjudits till ett Riksting av Sveriges Radios Symfoniorkesters chef Helena Wessman. Detta Riksting kommer hållas den 26 maj i Berwaldhallen.

Lund Contemporary:

Vi har fått en inbjudan om medverkan i Festivalen Lund Contemporary av musikenheten Odeum genom David Riebe. Festivalen äger rum 4-5 februari, 2017.

Internationellt:

Vi hoppas kunna vidga samarbetet med Emil Roijer, Specs on! och även med Das Archiv Frau und Musik, i Tyskland. Samt även med Plurielles och övriga organisationer som nämns ovan under punkt 5.

Spelstinafestivalen:

Vi har fått en inbjudan om att medverka i paneldebatt, work-shop och hålla föredrag under Spelstinafestivalen. Kontaktperson Göte Andersson.

Southbank Centre, London:

Förslag på diskussion kring repertoaren och hur det ser ut internationellt – om det finns liknande statistik i andra länder? – är inskickad till Southbank Centre och väcker förhoppningsvis intresse.