Nordisk repertoarbank för kvinnliga tonsättare

2022/02/17

Kvast arbetar med att skapa en ny Nordisk Repertoarbank med musik av kvinnliga tonsättare inom genren västerländsk konstmusik. Just nu pågår ett projekt med ”Opstart”-stöd från Nordisk Kulturkontakt för att bilda en styrgrupp med medlemmar från alla de Nordiska länderna.

Databasen är tänkt att drivas av parter i alla de nordiska länderna, marknadsföras internationellt och vara lätt tillgänglig för hela världens konstmusikliv för att hitta repertoar av kvinnliga tonsättare från de nordiska länderna. Målet är att även tillgängliggöra spelbart notmaterial. Den Nordiska Repertoarbanken ska fungera som ett verktyg för en mer jämställd repertoar på den klassiska musikscenen. 

Marknadsföringen av den Nordiska Repertoarbanken skulle främja Nordenbilden med dess gemensamma profilering av jämställdhet och höja andelen framförd musik av nordiska kvinnliga tonsättare samt främja en jämställd repertoar på den klassiska musikscenen i Norden och resten av världen. 

Under 2022 kommer KVAST att söka pengar för ett flerårigt projekt för att starta arbetet.

Nordic Repertoire Bank

KVAST has as vision to start a Nordic Repertoire Bank with works by women composers in the genre of Western Art Music from the Nordic countries. The database is to be run by an organization representing institutions in all the Nordic countries. Promotion will make repertoire by women composers from the Nordic countries easily available to musicians all over the world. The project will also work on making playable scores accessible. The Nordic Repertoire Bank will be an important tool in the strive for an equal repertoire on the world’s classical music scene.

KVAST will continue to seek further funding of this long-term project.

Med stöd av:

På denna sida kan ni även se de orkestrar som bidragit ekonomiskt till inledningen av projektet.