Musikliv i balans, del 2 – se och hör allt

2014/12/10

AliceBahKunkeDen andra konferensen i Musikliv i balans, som avrundade Musikverkets jämställdhetsuppdrag, ägde rum den 11 november 2014 på Kägelbanan i Stockholm. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke invigde konferensen (hennes första som minister) och ett program följde med samtal, paneldiskussioner och musik.

För alla dem som inte hade tillfälle att närvara har nu Musikverket på sin webbplats lagt upp hela konferensen som videoavsnitt. Mycket förtjänstfullt har innehållet delats upp i 17 filmavsnitt, så det är lätt att hoppa mellan de områden och diskussioner som pågick den där Musikliv-i-balans-dagen.

Grundtemata under Musikliv i balans, del 2:

– NYA PERSPEKTIV PÅ JÄMSTÄLLDHET – musikliv i förändring

– MOTSTÅND OCH FÖRÄNDRING

– FRÅGOR MOT FRAMTIDEN

Här finns konferensfilmerna