Munktell, Helena

2010/06/2

Helena Munktell (1852-1919)

Pianist och tonsättare. Gjorde sig ett namn som tonsättare redan vid sin debutkonsert 1885 där hon bland annat framförde sina egna stycken. Studerade för Vincent d’Indy, Johan Lindegren och komposition för Ludwig Norman samt studerade i Paris 1877-1879. Det var också där hon nådde störst framgång, då hennes djärva harmonik ansågs svårsmält i Sverige.

Stilistiskt är hennes musik besläktad med nyromantisk. Hennes ballad Isjungfrunskriven för baryton och orkester, komponerad 1889, framfördes i Paris och hennes opera I Firenze spelades i Stockholm 1889 och räknas som den första operan av en svensk kvinnlig tonsättare. 1915 blev Helena Munktell ledamot i Kungl. Musikaliska Akademien och en av stiftarna till Föreningen Svenska Tonsättare.

Hennes musik betraktades vid debutkonserten som musikaliska pärlor, ”rik på överraskande vändningar och håller sig tätt till huvudtonarten, men där ackorden blir omväxlande genom en mängd förhållningar, genomgångstoner och andra prydnader i fransk stil”. Hennes djärva harmoniska sats, kom att betraktas som svårsmält i Sverige och Tyskland, men Frankrike kom att bli det land där hon skördade de största framgångarna. 1895 uruppfördes hennes rikt kromatiska orkesterverk Bränningar op. 19 i Monte Carlo. 1899 framfördes barytonballaden Isjungfrun (skriven 1889) i Salle Pleyel i Paris och fick ett mycket gott mottagande. Vid det laget arbetade d’Indy hårt för att lansera hennes musik. Violinsonaten i Ess-dur op. 21 uruppfördes av Georges Enescu i Paris och spelades med framgång även i Berlin. Hon skrev också en kantat till invigningen av Svenska kyrkan i London 1911.

I Stockholm framfördes hennes opera comique I Firenze 1889, den första opera som skrivits av en svensk kvinnlig tonsättare (även om instrumenteringen då ännu gjorts av Joseph Dente). Även om hennes starka franskorientering givit det svenska musiklivet nya impulser, så inspirerades hon själv mot slutet av sin karriär av den nordiska nationalromantiken. Detta märks tydligt i t ex Dalsvit op. 22 (uruppförd i Paris 1910) och i Valborgsmässoeld op. 24 (1910) som båda tar upp motiv från hemtrakterna i Dalarna.
(Stig Jacobsson)

Inspelningar: Orchestral works (Gävle Symfoniorkester, Tobias Ringborg), Sterling Qualiton

Musikexempel:
Bränningar. Gävle Symfoniorkester

Munktell_Branningar