På Konserthuset: Möt kvinnorna bakom den nya musiken

2016/09/12

Möt kvinnorna bakom den nya musiken

Med start i höst bjuds det på unika tillfällen att möta kvinnliga tonsättare i samtal om musik och skapande. Publiken har även möjlighet att ställa frågor. Fri entré.

Konserthuset och KVAST inleder i höst ett samarbete och presenterar en klingande seminarieserie där man får möta ett antal aktiva kvinnliga tonsät- tare.

– Vi vill visa på intressanta konstnär- skap, kompetens och bredd som nns inom den kvinnliga tonsättarkåren, berättar tonsättaren och pianisten Eva Sidén, som är en av initiativtagarna.

Här ges en chans att möta dessa tonsättare och deras spännande musik.

– De här tonsättarna har en bredd från komponister av orkestermusik med verk framförda av Kungliga Fil- harmonikerna – som Katarina Leyman och Andrea Tarrodi – till sådana som kanske inte är lika kända för Konsert- husets publik och framför allt kompo- nerar kammarmusik och elektronmusik eller arbetar med annan ljudkonst och ljudinstallationer.

– Vid varje tillfälle presenteras tre tonsättare och publiken bjuds in till samtal och har möjlighet att ställa frågor. De medverkande kommer att berätta om sin verksamhet och sitt konstnärskap i stort, eller mer detaljerat fördjupa sig i enskilda verk och spela upp delar av sin musik.

Måndagen den 17 oktober arrange-ras den första träffen, med Eva Sidén, Katarina Leyman och Ellen Arkbro. Den 14 november möter vi Molly Kien, Andrea Tarrodi och Marta Forsberg.

 

Artikel av Tony Lundman