Miljoner för jämställdhet

2012/01/26

Statens musikverk verkar för att män och kvinnor ska bli mer jämställt representerade i musiklivet. I år finns sammanlagt 2,5 miljoner kronor att söka för jämställdhetsprojekt, främst riktade till individer eller organisationer inom det fria musiklivet.

Har du idéer på projekt som kan utmana rådande normer och strukturer? Vill du vara med och främja ett mer jämställt musikliv?

 

Precis som Kvast noterade för några år sedan konstaterar Stina Westerberg, generaldirektör för Statens Musikverk:

– Det är fortfarande obalans mellan villkoren för manliga och kvinnliga komponister vilket visar sig bland annat i orkestrarnas val av konsertprogram där nästan all musik är skriven av män. Liknande problem finns också inom populärmusiken och vi har en lång väg kvar till ett helt jämställt musikliv.

 

Ansökningstiden går ut den 14 mars 2011. Allt om stödet hittar du på www.statensmusikverk.se/soka-jamstalldhetsstod