Medverkan i Kulturskoledagarna

2023/03/30

22-23 mars medverkade KVAST i Kulturskoledagarna, som samlade ca 150 av Sveriges Musik- och Kulturskolechefer och hade temat ”Ledarskap”

KVAST hade både en monter och höll i ett seminarium. Vi glädjer oss åt att vi nu har en lista med kulturskolor som är intresserade av att boka en workshop med vårt nyss färdiga koncept framtaget i samverkan med Konstmusiksystrar. Dessutom har en kulturskola anmält sitt intresse för att tillsammans med oss iscensätta forskning på varför så få tjejer/kvinnor/ickebinära söker sig till landets tonsättarutbildningar. Vad i uppväxten gör att fler killar/män än tjejer/kvinnor/ickebinära känner att de vill jobba som tonsättare?

Sofia Sahlin ordförande och Ia Erlandsson, tonsättare och medlem i KVAST

SEMINARIET

Ämnet för seminariet var:

Jämställdhet upphovspersoner – spelar jag roll?
Upphovspersoner på första deltävlingen i årets melodifestival: 93% män, 7% kvinnor. Andelen sökande till kompositionsutbildningar: 0-20% kvinnor/ickebinära.
Är förebilder viktiga? Får jag som ledare lägga mig i vilken repertoar som pedagogerna använder? Gör det skillnad om vi har en 50/50-praktik över hela linjen: repertoar, solister, besökande workshopledare/band, vem som presenterar konserten, ensembleledare…? Är jämställdhet bland upphovspersoner en demokratifråga?

I seminariet inledde vi med att titta på statistik från Spotify Norden och könsfördelningen på de 50 mest spelade låtarna i Norden 2021. I Sverige var 16% av låtskrivarna och 7,5% av producenterna kvinnor. De andra länderna rörde sig mellan 21,4-33,3% av låtskrivarna och 0-5,6% av producenterna. Samtalet fördes i ett samförstånd om att dessa siffror ger inspiration, eller en känsla av måste, att åstadkomma förändring.

Kanske var de som deltog i seminariet redan aktivt engagerade i frågan. Samtidigt förstod och märkte vi i montern och i samtal att ni är många många fler som är det. Seminariestunden visade dock på en stor bredd av insiktsnivå i arbetslag. Någon hade till exempel alldeles nyligen fått starka reaktioner emot sig ifrån alla de andra i arbetslaget vid påpekande att ett helt konsertprogram saknade kvinnliga/ickebinära upphovspersoner.

Varför blir då så få tjejer/kvinnor/ickebinära musikskapare frågade vi oss? Ett uttryck från en annan bransch var ”Leaking pipeline” – att det sannolikt finns många ställen i barns och ungas uppväxt där läckaget äger rum. Vi var överens om att när ni som Kultur- och musikskolor ‘samlar upp mänsklighetens erfarenheter genom kulturella uttryck’ (citat från Jalles inledning av Kulturskoledagarna), så saknas nästan hälften av mänsklighetens erfarenheter. Detta är helt klart en demokratifråga, och kultur- och musikskolans möjlighet att åstadkomma förändring är stor!

KULTURSKOLERÅDET

Kulturskolerådet är en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening där kommuner samverkar för en tillgänglig och högkvalitativ kulturskoleverksamhet.

Kulturskolerådet samordnar aktuella frågor, driver utvecklingsprojekt, arrangerar konferensen Kulturskoledagarna och seminarier, samt opinionsbildar. Genom webbplats, nyhetsbrev och tidningen Kulturskolan magasin bidrar rådet med nyheter och annan omvärldsbevakning. Kansliet lämnar även konsultativt stöd till medlemmar.
Kulturskoledagarna är en årlig branschträff för alla som leder och utvecklar kulturskolor och är en nationell konferens med erfarenhetsutbyten och andra kompetensfrämjande aktiviteter.

Vision

Kulturskolerådets vision är att alla barn och unga har likvärdiga möjligheter att utvecklas genom kulturutövande i verksamhet av hög kvalitet och tillgänglighet.

Prioriterade områden 2019 till 2022

• Barns rätt till kulturutövande
• Kompetensförsörjning (grundutbildning av pedagoger/lärare och chefer samt kompetensutveckling)

Det sker genom mediakontakter, dialog med berörda departement, myndigheter och andra relevanta organisationer. Målet är en nationell strategi som omfattar ovan nämnda punkter.

KVAST vill rikta ett varmt tack till Kulturskolerådet, Malin Aghed, Torgny Sandgren och styrelsen, för inbjudan att medverka i årets Kulturskoledagar!

Torgny Sandgren, generalsekreterare, Malin Aghed, utvecklingsledare och Jalle Lorensson, styrelsens ordförande 2022