Mayer, Emelie

2011/09/23

Emelie Mayer (1812-1883), Tyskland 

Studerade för bland andra Carl Loewe. Skrev mestadels kammarmusik, men även 6 symfonier och ett antal konsertouvertyrer, lieder samt en opera (Die Fischerin).

 

Musikexempel:

Symphonie f-moll

Faust, konsertouvertyr op. 46

 

Mer info