Marie Selander prisad av Stim

2013/11/12

marie_selanderStims Skriftställarpris 2013 delades ut under Sound of Stockholm-festivalen på Kulturhuset, och gick till Marie Selander och Magnus Haglund, som fick diplom och 30 000 kronor vardera.

Hedersmedlem i Kvast

Marie Selander är sedan länge hedersmedlem i Kvast, och hon uppmärksammas framför allt för att hennes ”…författargärning handlar om åskådliggörandet av ett problem: att kvinnors prestationer nedvärderats och glömts bort”.

I samband med prisutdelningen ordnades panelsamtal om jämställdhet och kvinnors möjlighet att utvecklas inom musiken, med bland andra Marie Selander och Lina Thomsgård, grundare av Rättviseförmedlingen.

Bland tidigare pristagare av Stims skriftställarpris märks Eva Öhrström, även hon hedersmedlem i Kvast.

 

På plats: Stina Lyles