Män premieras i musikvärlden

2010/03/2

Artikel i Svenska Dagbladet idag om bl a eftersläpningen i musikvärlden vad gäller medvetenhet i genusfrågan och Nordiska Rådets nomineringar till sitt musikpris. SVD-20100302-KulturSid4