Lovén, Birgitta

2012/03/12

Birgitta Lovén (1933)

Utbildad pianist för Gottfried Boon, Sven Brandel och Paul Shilhavsky vid Mozarteum. Verksam bl a som ackompanjatör och repetitör vid teatrar och scenskolor. Studier i komposition för bl a Caesar Bresden, Vagn Holmboe och Sándor Veress. Hennes tonsättande spänner från romanser till kör- och orkesterverk.

 

Mer info