Lim, Liza

2011/08/7

Liza Lim (1966), Perth, Australien 

Professor i komposition och chef över CeReNeM (The Centre for Research in New Music) vid University of Huddersfield.

Verksam inom opera, orkester och kammarmusik.

 

Webbplats