Lätt fixat med kvinnliga kompositörer i säsongsprogrammet

2016/05/3

Som svensk, skattefinansierad orkester kan man försöka ordna till en jämställd repertoar på olika sätt. Göteborgs Symfoniker har för kommande spelsäsong 2016–2017 valt att lägga ut merparten på andra orkestrar och kammarensembler.

I generalprogrammet för GSO går det – glädjande! – att räkna till 19 kvinnliga tonsättare bland de totalt 106 som kommer att framföras, dvs närmare 18 % kvinnlig tonsättarandel.

Men den egna orkestern framför bara två kvinnliga tonsättare: Katarina Leyman (i Göteborg + Vara) och Lei Feng Johansson (i Göteborg).

Övriga 17 verk av kvinnliga tonsättare framförs av gästande ensembler samt egna kammarmusikkonstellationer, samtliga i Stenhammarsalen. Merparten av utbudet är alltså kammarmusik (och inget fel i det).

Värt att notera är att när Islands Symfoniorkester gästspelar i Göteborgs Konserthus tar de med sig en kvinnlig tonsättare i programmet, Anna Thorvaldsdóttir.

GSO_2016-17_kvinnl-01