Lago gav sig in på de manliga kompositörernas område

2015/02/9

LauraNetzel_flygel2Hon levde i en tid då kvinnor inte ansågs kunna komponera musik. Som tonsättare använde hon sig av könsneutrala pseudonymer som N. Lago, eller bara Lago. Laura Netzel kan vi nu lära känna genom en ny dokumentärserie i P2, signerad Christina Tobeck. Fyra program består serien av:

– Laura Netzel – född Pistolekors
– Laura Netzel – i kungliga kretsar och vittra sällskap
– Laura Netzel – internationell orientering med fransk affinitet
– Laura Netzel – välgörenhet och arbetarkonserter

Även om Laura Netzel gifte sig och bildade familj, så såg hon till att forma sitt liv så att hon kunde utveckla sin begåvning och verka både som tonsättare, pianist och konsertarrangör. Hon var en självständig och viljestark natur, professorskan Laura Netzel, född Pistolekors. Hon lät sig inte styras av andra.

Laura föddes i Finland 1839 i den adliga familjen Pistolekors, men redan som ettåring kom hon till Stockholm, och det var där hon växte upp och bodde fram till sin död 1927. Livet igenom var hon dock stolt över sin finska härkomst, och hon var särskilt glad när hennes verk framfördes i Finland.

Hennes musik är romantiskt klingande med stort känslomässigt uttryck – passionerad är knappast ett alltför starkt ord. Hon komponerade vokalmusik, pianostycken och annan kammarmusik. Så småningom började hon även skriva för orkester, och därmed gav hon sig in på ett område som på den tiden betraktades såsom manligt.

 

Dokumentärerna ingår i serien Tonsättarinnor i manligt musikliv och sänds på söndagar, med start 8 februari (samt finns för 30 dagars efterlyssning).