Kvinnors forskning skriver om svenska musikhistorien

2013/03/18

Johanna_Grut_250pxSällan har så mycket okänt om svenska kvinnors komponerande från slutet av 1700-talet till början av 1900-talet kommit fram som under den senaste tiden.  Till internationella kvinnodagen den 8 mars i år kunde bibliotekarierna Veslemøy Heintz och Johanna Grut (bilden) vid Musik- och teaterbiblioteket presentera en närmast makalös inventering som gjorts av kvinnliga tonsättares verk.

Bakgrunden är det jämställdhetsbidrag Statens musikverk förmedlat till Kungl Musikaliska Akademien som en del av akademiens satsning Levande musikarv ›

En del av målsättningen med Levande musikarv är att ta fram ALLT som skrivits av svenska tonsättare från förr, kvinnliga såväl som manliga. Delprojektet med inventeringen av kvinnors verk i Musik- och teaterbibliotekets raritetssamlingar har kallats Kvinnliga tonsättare: bevarande och tillgängliggörande av ett kulturarv.

Johanna Grut, bibliotekarie vid raritetssamlingarna på Musik- och teaterbiblioteket, är den som som under hösten 2012 ägnat sig åt inventeringen, som är en formidabel dammsugning av det som arkiverats under de 240 år samlingarna täcker.

Tusentals verk funna
Fram ur glömskans mörklagda hörn kan hon presentera en lång rad kvinnliga tonsättare från förr med åtskilliga kompositioner ingen tidigare förtecknat. Johanna Gruts lista omfattar 73 kvinnliga tonsättare och mer än 1 000 kompositioner.

Ett par operor är kända sedan tidigare (Elfrida Andrés Frithiofs saga och Helena Munktells I Firenze). Men mindre bekanta är förmodligen en operett (Skatten av Helfrid Lambert), två sagospel (Kung Balbunga i Vajavunga av Märta Tham och Skogsstämning av Alice Tegnér).

Fram kommer också fyra stråkkvartetter, ett 30-tal kantater och några större körverk. Bland de vanligaste fynden är pianostycken och sånger med pianoackompanjemang. Och många överraskande roliga tillfällighetskompositioner.

 

– Jag hoppas att inventeringen kan hjälpa till att lyfta upp all den här fina musiken i ljuset, upp ur glömskan och ur könsdiskrimineringens mörker, säger Johanna Grut.

 

Här beskriver Johanna Grut sitt inventeringsarbete och sina fynd

Förteckningen (122 sidor pdf)

KVASTs lista, Sveriges kvinnliga tonsättare genom tiderna