Kvast samlar kvinnorna

2010/03/2

Artikel om Kvast  i Svenska Dagbladet idag med anledning av nomineringar till Nordiska rådets musikpris.
SVD-20100302-C05 KUL 1F1