KVAST-ordf: Nutida konstmusiken måste få finnas med

2015/04/30

MariaLithell2_raster+KvastlogoFöreningen Kvast växer ständigt och jag är glad och inspirerad över att få stå vid rodret till denna ideella förening.

Jag vill att den nutida konstmusiken ska finnas med naturligt, och att den ska få ta en större plats, i det offentliga rummet. Jag vill även att kvinnliga tonsättare genom alla tider ska få en större plats både i vår samtid men också i historieskrivningen.

Okunskapen om de kvinnor som fanns längre bak i historien är fortfarande stor i allmänhetens medvetande. Vår historia är den grund vi bygger vidare på och därför är det viktigt för oss, och för kommande generationer, att kvinnliga tonsättare även finns med i det kulturarv som institutionerna säger sig bevara.

 

Vi i styrelsen jobbar intensivt just nu med vår årliga orkesterstatistik som kommer presenteras den 20 maj mellan kl 16.00 – 19.00 på Musikaliska i Stockholm. I år har vi bjudit in FST (Föreningen Svenska Tonsättare) till samarbete kring denna statistikräkning. Det har inneburit att vi har haft mer resurser. Det i sin tur har gjort att vi kunnat lägga till ytterligare några parametrar i vår undersökning. Mer information om detta kommer längre fram. Jag ser fram emot att träffa så många av er som möjligt den 20 maj!

 

Vi har även ansökt om anslag för att kunna göra en översättning av vår webbplats, www.kvast.org. Kvast har många utländska besökare och vi tänker att vi skulle vilja göra informationen ännu mer tydlig för våra utländska besökare.

Vår webbredaktör Per-Åke Byström kommer även göra en uppdatering av nuvarande webbplats då den ständigt växer och behöver anpassas till smartphones och läsplattor.

 

Vi är en ideell förening. För mig innebär det att vi är summan av vad alla dess medlemmar gör, vill och uttrycker. Jag vill därför uppmana er alla till att känna er så delaktiga som möjligt i föreningens arbete. Jag vill gärna höra från just dig vad du tycker är viktigt. Jag vill också uppmana dig att gärna bidra med din arbetsinsats i föreningens arbete. Även om du inte är medlem av styrelsen finns det alltid saker som den enskilde medlemmen kan hjälpa till med.

Hör av dig till någon av oss i styrelsen om du har idéer, förslag, åsikter eller bara vill bidra med en insats.
Här finns kontaktuppgifter

 

Allt gott!

Maria Lithell Flyg
Ordförande