KVAST nybliven medlem i Sveriges Kvinnolobby!

2017/03/17

Medan vi framhärdar med arbetet för jämställdhet inom konstmusikens sfär vill KVAST även ingå i en vidare samhällelig sammanhang, varför vi sökt och nu blivit antagna som medlem i Sveriges Kvinnolobby. Denna paraplyorganisation består av 46 – nu 47! – medlemsorganisationer och verkar både nationellt och internationellt. Inte minst det sista är något för KVAST som söker vidga cirklarna internationellt.