KVAST i media

2019/04/5

Kvasts länklista till tidningsartiklar, reportage, recensioner och radioprogram är uppdaterad.

Vi är oerhört tacksamma för att radio och tidningar är så angelägna om att uppmärksamma våra aktiviteter och frågan om kvinnliga tonsättares plats på våra musikscener!

Välkommen in på vår sida med sammanställningen