KVAST 10 år!

2018/06/13

Idag 13 juni 2018 är det tio år sedan dessa tonsättare (Bild 1 ovan) samlades i initiativtagaren Karin Rehnqvists trädgård och stiftade föreningen KVAST- Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare. Föreningens verksamhet har under dessa tio år gett resultat som idag uppmärksammas och inspirerar både nationellt och internationellt. KVASTs arbete med statistik är ett exempel som har lett till förändrad programläggning och ökad medvetenhet.  Tidigt i föreningens historia grundades också repertoarbanken, som idag har utökats till hela ca 1800 verk.

Den 10 oktober hålls festlig jubileumskonsert på Konserthuset Stockholm med Kungliga filharmonikerna under ledning av Joana Carneiro. Här hittar du mer info om konserten. Jubileet firas också med en mängd andra konserter och aktiviteter på flera håll under hela året. 

Bild 1 från vänster: Katarina Leyman, Ylva Bentancor,Tebogo Monnakgotla, Catharina Backman, Marie Samuelsson, Carin Bartosch, (NN), Eva Sidén, Kajsa Hallhagen, Ida Lundén, Kristina Forsman, Ann Rosén, Karin Rehnqvist. Foto: Hans Persson.

Bild 2: nuvarande styrelsen firade nyss jubileet med några inbjudna gäster: Fr v: Leo Correia de Verdier, webredaktören Lisa Hansson, Sara Karkkonen, ordförande i IMPRA, Anna Jacobsson och Rosanna Gunnarsson från Konstmusiksystrar, Eva Sidén (OBS: med även på bild 1!) Kristin Boussard, Astrid Pernille Hartmann, ordförande i KVAST. Styrelseledamoten Kristin Warfvinge var också med – just då utanför bild.

Bild 2