KUPP intar webben

2013/04/29

Kupp-logo+orkester2”Systerföreningen” KUPP! – Kvinnor Upp På Pulten! har under april intagit webben och lanserat både sin webbplats och en Facebook-sida.

Initiativet till dirigentnätverket KUPP! togs av Kerstin Nerbe hösten 2011 och med bidrag från Statens Musikverk har man det senaste året rest runt och presenterat sig och sina programförslag för en rad svenska orkestrar.

Ordförande för KUPP! är Merete Ellegaard och föreningen räknar snart till ett 30-tal medlemmar.

Nu börjar man även presentationen utåt. Webbplatsen kuppdirigenter.se och dirigentnätverkets Facebook-sida är de viktigaste instrumenten.