Kunkel, Renata

2012/10/22

Renata Kunkel (1954), Polen

Hon har studerat komposition för Marian Borkowski, dirigering för Ryszard Dudek och Elisabeth Kuyper, Musikaliska akademien, Warszawa. Hon komponerar för orkester och kammarensemble.