Krull, Diana

2010/06/16

Diana Krull (1930–2013), Stockholm

Född i Tallinn, Estland. Studerade på 1950-talet vid Kungl Musikhögskolan piano för bl a Gottfrid Boon och komposition för Karl Birger Blomdahl. Har komponerat för kammarensemble, soloinstrument och elektroakustiskt (med framföranden bl a på Fylkingen och i Sveriges Radio). Professor emerita i fonetik vid Stockholms universitet.