Kristina Forsman i KVAST:s styrelse

2024/06/26

Sedan årsmötet 2024 är Kristina Forsman ny ledamot i KVAST:s styrelse.

Kristina har lång erfarenhet som tonsättare, med verk för bland annat kör, orkester och opera. Men hon är också pedagog, och har initierat ett projekt på grundskolan Metapontum där högstadieelever fått arbeta med komposition. Eleverna har använt sig av mindmaps för att skapa sångtexter kring ett valt ämne, och utforskat harmonik genom att känna efter vart olika ackord leder. Detta handlar alltså inte om att lära sig efterlikna aktuella hitlåtar, utan att lära sig känna musikens logik i det egna sinnet.

Hanna Tabeshnia, som just gått ut årskurs 9 på Metapontum, skrev så här till Kristina:
“Under den korta perioden jag har haft dig som lärare har du fyllt mig med musikens drivkraft. Du har hjälpt mig att finna musikens sanna värde och betydelse för mig. Jag har återigen blivit påmind om att musiken är det man finner ro i och att det är en viktig del av ens själ.”

För Kristinas pedagogiska gärning är det centralt att uppmuntra utforskande. Hon berättar att hon som trombonlärare tidigt lät eleverna plocka isär instrumentet, hälla vatten i draget, spela, blåsa och knacka på dess delar, för att se vilka ljud som uppstår. Detta sammantaget ser vi som ovärderliga erfarenheter, inte minst som KVAST sedan 2021 har arbete med musikutbildningar som ett av våra huvudfokus.

Vi gläder oss åt att kunna välkomna Kristina till styrelsen!