Konserthuset Stockholm får Guldkvast för kursändring på flera nivåer

2017/04/11

Utdelning av Guldkvasten 2016

Redan när Konserthuset Stockholm presenterade säsongsprogrammet 2016/17 för ett år sedan fick de stor uppmärksamhet för den relativt sett höga andelen av musik skriven av kvinnor; ett fyrtiotal kvinnliga tonsättare. Huset har också öppnats för samarbeten med föreningar som Kvast och Konstmusiksystrar, i programverksamhet för allmänheten där man till exempel haft presentationer av kvinnliga tonsättare. Konserthuset Stockholm har också lyft frågan om jämställt repertoararbete både internt och i information och marknadsföring av Kungliga Filharmonikerna både i Sverige och internationellt.

Kvast ser Guldkvasten som ett sätt att lyfta fram både repertoaren och det mångfasetterade jämställdhetsarbetet som Konserthuset Stockholm bedriver.

– Även om föreningen inte haft resurser att ta fram jämförande orkesterstatistik de senaste två åren och alltså inte pekar på hårda fakta avseende andel verk/ durata i det här fallet är det viktigt att uppmärksamma Kungliga Filharmonikernas banbrytande betydelse som förebild för andra orkestrar och internationellt, menar Kvasts ordförande Astrid Pernille Hartmann.

Konserthuschefen Stefan Forsbergs personliga engagemang, och konstnärliga ledning och programchefen Fredrik Anderssons insatser har haft avgörande betydelse i denna utvecklingen, framhåller Hartmann.

– Det känns fantastiskt att för första gången i Kvasts snart tioåriga historia kunna ge Guldkvasten till en av de stora elefanterna. Konserthuset Stockholm är en tung musikinstitution av ett slag som brukar ha lika svårt att lägga om kursen som en atlantångare. Men nu har man börjat, och seglar därmed upp som ett konstmusikens internationella flaggskepp med plats för såväl kvinnliga som manliga tonsättare ombord, på väg mot nya horisonter, säger Hartmann.

Guldkvasten delades ut till Konserthuset Stockholm och Kungliga Filharmonikerna under festivalen Svensk Musikvår lördag 25 mars, där en fullsatt konsertsal på Konserthuset också fick höra Hartmanns presentation av föreningens snart tioåriga insatser för att främja jämställdhet inom musiklivet med fokus på repertoarfrågor, kvinnliga tonsättare och nyskriven musik. Sedan inleddes konserten med Paula af Malmborg Wards stycke Operatic.

Konserthuschefen Stefan Forsberg förklarade att priset ses som väldigt hedrande.

– Vi gör ödmjukt vad vi kan för att lyfta fram musik som historiskt har försummats, och fånga upp de konstnärskap som skriver historia i dag. Nottecken på papper är tysta, så det är vårt ansvar att göra rösterna hörda – det hör också till de mest stimulerande inslagen i vårt långsiktiga planeringsarbete!

Prismotiveringen 2017 lyder:

Guldkvasten går till Konserthuset Stockholm som öppnat huset och Kungliga Filharmonikernas repertoar för kvinnliga tonsättare från både förr och nu. En stor och respekterad svensk institution statuerar ett lysande exempel såväl nationellt som internationellt och skänker glädje och inspiration åt såväl publik som tonsättare och musiker.

FAKTA

Från 2010 har Kvast delat ut priset Guldkvasten till någon föredömlig institution, arrangör eller beställare av konstmusik som har gjort bra satsningar på kvinnliga tonsättare. Bland tidigare pristagare finns Båstad kammarmusikfestival, Stockholms läns Blåsarsymfoniker, Sound of Stockholm, Vadstenaakademien och Norbergfestival.

Nytt för i år är att prismottagaren förutom äran och diplomet får ett glaskonstverk – Kvastgraalen – formgiven av Sofia Bergman och framställd av glaskonstnären Micke Johansson.