Katharina Metsis projektleder databas

2023/12/4
Katharina Metsis

KVAST välkomnar med glädje Katharina Metsis som projektledare för det databasprojekt vi driver tillsammans med aktörer i våra nordiska grannländer. Så här säger Katharina själv:

”Det är otroligt kul att ta sig an detta projekt och ta ett första spadtag för bygget av en databas som lyfter kvinnor och icke-binära inom konstmusiken. Jag har tidigare verkat inom kultur och impact tech, så att få vara med och utveckla detta passar som handen i handsken då jag tror att databasen kommer ha en stor påverkan på den framförda repertoaren i framtiden.”

Vi är förtjusta över all den talang och erfarenhet som finns samlad inom databasprojektet, och ser Katharina som en värdefull pusselbit i detta arbete.