Kalibrering inför komponerandet

2015/08/19

Anna Einarsson, kompositör och Kvastmedlem, liksom doktorand vid Institutionen för komposition, dirigering och musikteori (KDM), har fått en stor artikel om sitt arbete publicerad i den nätbaserade tidskriften för konstnärlig forskning RUUKKU.

I artikeln, med rubriken “We Can Work It Out – Calibration As Artistic Method”, beskriver Anna sitt arbete med en metod som hon kallar kalibrering, och som hon tillämpade i form av ett antal workshops i samband med ett beställningsverk för MalmöOperaverkstad (”Ps. Jag kommer snart hem!”).

Workshop vid Malmö Operaverkstad.
Workshop vid Malmö Operaverkstad.

Hon beskriver kalibreringen som en harmoniseringsprocess, där pre-kompositionella idéer och koncept utforskas, testas, förkastas eller förfinas innan de infogas i det slutliga verket.

– Syftet med kalibrering är inte att reducera kompositörens roll, utan att tillåta en mer dynamisk hållning till skapandet, skriver Anna Einarsson.

– Det handlar mindre om att som kompositör slå vakt om sina idéer i sin embryonala form – något som verkligen kräver ett visst mått av mod – utan om att tillåta en reflekterande input från workshopdeltagarna. Frågor som uppstår och som har direkt eller indirekt inverkan på musiken återstår därefter för kompositören att besluta om, medan den konstnärliga ledaren har sista ordet när det gäller att ta ställning i de åsiktskillnader som uppstår mellan parterna.

Idén till beställningsverket fick Anna efter att ha läst boken Kung Kalle av Kurrekurreduttön, där den förmodade historiska förebilden till Pippi Långstrumps pappa Efraim beskrivs (Langer & Regius, 2002). Historien var fascinerande och mångfacetterad, med längtan och ensamhet som universella teman, och anknytningen till en av de mest älskade sagofigurerna i Sverige var tilltalande, men samtidigt utmanande; de flesta svenskar har en relation till Pippi Långstrump.

Anna Einarssons artikel  (på engelska)

Anna Einarsson –
Getting a commission is like being a hired assassin: you agree on a target, you receive some money and you do not meet again until the dark and sordid deed has been performed.