Juliana Hodkinson får Carl Nielsen-priset

2015/11/26

Nielsen_LegatDen brittiska tonsättaren Juliana Hodkinson, stationerad i Berlin, blir den första pristagaren av det stora Carl Nielsen-priset som inte är manlig komponist, och inte av dansk härkomst (men Juliana har bott och arbetat i Danmark under några år; hon var bl a ordförande för Dansk Kulturfond).

Det officiella namnet på priset är ’Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat’ och ges vartannat år till en musiker/kompositör, vartannat år till en skulptör. Det har delats ut sedan 1959. Första gången priset delades ut (till Vagn Holmboe) var prissumman på 15,000 danska kronor. I år är summan 80,000 Euro.

 

Läs mer om prisfonden här