Holmberg, Emelie

2012/02/16

Emelie Augusta Kristina Holmberg (gift Hammarskjöld) (1821-1854), Sverige och USA

Gav som 17-åring (1838) sin första konsert som sångerska och pianist. Hon utgav 1836 egna kompositioner och grundade 1841 ett musikinstitut i Stockholm (verksamt till 1844).

Gifte sig 1844 med brukspatron Hjalmar Hammarskjöld och emigrerade samma år till USA, där hon gjorde omfattande turnéer. Var på sin tid lika känd i Nord-Amerika som Jenny Lind. Organist i St Peters kyrka i Charleston, där hon även grundade ett filharmoniskt sällskap.

Komponerade sju sångsamlingar, av vilka fem finns bevarade.

Invaldes i Kungliga Musikaliska Akademien 1841.