Hall, Pauline

2010/06/2

Pauline Hall (1890-1969), Norge 
Norsk pianist, musikkritiker och tonsättare. Studerade i Norge och i Paris, där hon kom i kontakt med Stravinskij och fransk impressionism.

Länk: mic.no