Hälften/hälften bland sökta musikprojekt

2012/06/12

348 projektansökningar fick Statens musikverk in från alla håll av det svenska musiklivet. 11 miljoner kronor skulle fördelas och 46 projekt blev utvalda.

– Projekten håller väldigt hög kvalitet. Det är också positivt att se att det är en så jämn fördelning mellan kvinnor och män i projekten, det är i stort sett hälften/hälften både bland de projekt som söker stöd och de som blir beviljade. Det är ett prioriterat mål för oss, säger Jonas Burman, chef för Musikplattformen.

Nästa chans att söka projektstöd blir i januari 2013.

 

Läs mer ansökningarna och Musikplattformen