Guldkvastensamtal med några P2-medarbetare

2020/10/14

Pernilla Eskilsdotter på Klassisk morgon P2 i Växjö med borste och diplom

Guldkvasten 2020 som firar jämställd musik på distans och över hela Sverige, har som bekant gått till P2-Sveriges Radio med kanalansvarig Elle-Kari Höjeberg som motor i arbetet för större jämställdhet i val av musik och tematik. I sitt tacktal (se föregående post) lyfte förstås Höjeberg alla engagerade medarbetare i detta mångåriga arbete. KVAST har talat med några av dessa, stationerade på redaktionerna i Göteborg och Växjö. Fler kan följa!

Pernilla Eskilsdotter på Klassisk morgon P2 i Växjö

KVAST: Guldkvasten 2020 har tilldelats P2 Sveriges Radio med kanalchef Elle-Kari Höjeberg i spetsen. Elle-Kari betonar vikten av sina goda medarbetare. Hur länge har du arbetat med Klassisk morgon? 

Pernilla: Jag har varit programledare för Klassisk morgon sedan starten 2014.

KVAST: På vilket sätt har ni på Klassisk morgon arbetat för att stärka kvinnliga upphovspersoner?

Pernilla: I våra låtlistor har vi tydliga och mätbara mål när det gäller kvinnliga upphovspersoner. Dessa mål har vi dessutom vässat undan för undan. När jag programleder försöker jag vara uppmärksam på vad jag egentligen lyfter fram kring musiken och personerna. När jag berättar om upphovspersoner, oavsett tid i musikhistorien, ska både de och deras musik vara angelägen för oss idag.

Jag tycker att jag med hjälp av de diskussioner vi fört på kanalen blivit mer och mer medveten. Det handlar inte enbart om att man pratar om kvinnor, det handlar i högsta grad om hur man gör det. Det handlar om orden och dess valörer, både medvetet och omedvetet.
Eftersom vi i Klassisk morgon har mycket lyssnarkontakt så skapar vi dessutom regelbundet teman för att stimulera lyssnarna till ökad jämställdhet.

KVAST: Tycker du att du kan se någon förändring sen du började arbetet?

Pernilla: Jag tycker mig märka att våra musikintresserade lyssnare känner till betydligt fler kvinnliga upphovspersoner idag än för tio år sedan. Jag märker också att det framförs spännande musik av kvinnliga upphovspersoner på konserter. Lyssnarna är snabba på att önska deras musik. Dessutom finns det betydligt mer verk, av kvinnliga upphovspersoner, inspelat nu som vi kan använda oss av i våra låtlistor.  

KVAST: Har du några tankar på vad som ytterligare kan göras?

Pernilla: Jag blir fortfarande frustrerad när lyssnare önskar musik av kvinnliga upphovspersoner som jag inte kan uppfylla eftersom musiken inte finns inspelad. Den frustrationen delar jag gärna med mig av i sändning. Jag tänker att det finns en poäng i att lyssnarna faktiskt får veta hur det ligger till.    

På P2 måste vi självklart fortsätta att skruva på våra mål och hålla samtalet levande kring vad vi erbjuder lyssnarna.  
Medvetenheten kring hur vi presenterar musiken är så oerhört viktig. Det handlar om vår trovärdighet.  

Brita Svanholm Maniette på Klassisk förmiddag P2 och Jens Möller på P2 på hemväg i Göteborg

Brita Svanholm Maniette och Jens Möller får varsin borste av KVAST:s ordförande Astrid Hartmann. Kulning: Elisabeth Persson