Guldkvasten och Hedersomnämnande 2021

2022/03/23

Vi är så glada och stolta över att äntligen, under Rikstinget för västerländsk konstmusik, ha kunnat dela ut Guldkvasten för år 2021 till Karin Rehnqvist!

Motivering: ”Årets Guldkvast 2021 tilldelas Karin Rehnqvist för initiativet att bilda föreningen KVAST. Hennes handling har lett till att Sverige har blivit ett föregångsland när det gäller arbetet för jämställdhet inom konstmusikrepertoaren. Den ton och metod som etablerades i det första KVASTbrevet till Sveriges professionella orkestrar fortsätter att inspirera.”

Hedersomnämnande för 2021 är vi lika stolta och glada att ge till Kajsa Hallhagen!

Motivering: ”Årets hedersomnämnande 2021 går till Kajsa Hallhagen för viktiga insatser under formandet av föreningen KVAST och i föreningens inledande projekt och aktiviteter.”

Nuvarande styrelsen för KVAST vill särskilt tacka för att Karin Rehnqvist, Kajsa Hallhagen och de övriga i den första styrelsen inspirerat oss i den nuvarande styrelsen till att, precis som det initiala KVAST-arbetet djärvt utmanade orkestersveriges programsättningar, från och med 2022 kraftfullt utmana musikundervisningens former och innehåll på alla utbildningsnivåer för att uppnå jämställdhet på musikscenen.

Vi tackar också Kungliga musikhögskolan för prisutdelning vid detta viktiga tillfälle.

JÄMSTÄLLT PÅ MUSIKSCENERNA, FÖR DEMOKRATI OCH GOD KONST 🎶

På bilden: Kajsa Hallhagen, Karin Rehnqvist samt KVAST styrelseledamöter Ann-Christin Högnabba och Kajsa Magnarsson.