Griebel
 Wandall
, Thekla


2012/04/15

Thekla
 Griebel
 Wandall
 (1866‐1940), Danmark

Kompositör, pianist och författare. Studier vid bl a Musikkonservatoriet, Köpenhamn. Har komponerat ett 100-tal verk, främst sånger och pianostycken, men även symfonisk musik, balettmusik och opera (Skjön Karen).