Grattis Jesper!

2010/03/2

Kvasts medlem Jesper Nordin är nominerad till Nordiska Rådets musikpris för sitt stycke Pendants.