Glest med kvinnliga tonsättare i Stockholms Konserthus

2012/08/24

Under spelåret 2012-13 är det glest med verk av kvinnliga tonsättare hos de kungliga filharmonikerna. Efter den genomgång Kvast har gjort  kommer 249 verk av manliga tonsättare att framföras. Antal verk av kvinnliga tonsättare: 13. Det vill säga 5 % av konsertstyckena kommer från kvinnliga kompositörer.

Värt att nämna är då att Stockholms Konserthus ändå ägnar vårens tonsättarweekend åt Victoria Borisova-Ollas och framför tio av hennes kompositioner.

Så – eftersom de kvinnliga tonsättarna är så sparsamt förekommande i huvudstadens konserthus, gör vi här en extra markering för de tillfällen då Kungliga Filharmoniska Orkestern framför musik skriven av kvinnor:

22/11: Helena Munktell: Bränningar

14/2: Andrea Tarrodi: Liguria

20/2: Grażyna Bacewicz: Uvertyr

25/4: Victoria Borisova-Ollas: Symfoni nr 1/ Angelus

27/4: Victoria Borisova-Ollas: Wunderbare Leiden

28/4: Victoria Borisova-Ollas: Colours of Autumn/ Creation of the Hymn/…im Klosterhofe/ Silent Island/ Secret Beauty of Waters/ Djurgården Tales/ Seven Singing Butterflies