Fullskalig demo – nyskriven orkestermusik

2015/04/22

NY2Hands-on på nya svenska orkesterverk blir det den 3 juni i Berwaldhallen, Stockholm. Ett förtjänstfullt projekt som arrangeras av Föreningen Svenska Tonsättare, Kungl. Musikaliska Akademien och Sveriges Radios Symfoniorkester, med stöd av Stims Promotionnämnd, Svensk Musik och Gehrmans Musikförlag.

En kommitté bestående av två tonsättare – Britta Byström och Paula af Malmborg Ward – och två dirigenter – Andreas Hanson och Joakim Unander – har nu tagit fram tio verk om 5–7 minuter vardera, vilka kommer att presenteras för en publik av programråd hos svenska orkesterinstitutioner, dirigenter och andra inbjudna representanter för svenskt musikliv.

50/50

Intresset för presentationsdagen har varit stort från såväl tonsättare som orkesterinstitutioner, och kommittén har bland ca 40 inskickade verk valt nedanstående. De utvalda verken är komponerade mellan 2006 och 2014, och kommer att antingen spelas i sin helhet eller i utsnitt. Musik av hälften manliga kompositörer, hälften kvinnliga. Sveriges Radios Symfoniorkester dirigeras av Andreas Hansson.

 

Urval2015_10tonsUrvalet för Presentationsdag 2015

Daniel Fjellström (f. 83): Quiet arcs/Pulsating surfaces
Olov Franzén (f. 46): Lamento di terra
Mauro Godoy Villalobos (f. 67): Nexo II
Jenny Hettne (f. 77): Reed/Motion
Kerstin Jeppsson (f. 48): Luce di notte
Molly Kien (f. 79): Pyramid (kort version)
Catharina Palmér (f. 63): Färd genom ögonblicket
Johan Svensson (f. 83): Bricks and waves
Mirjam Tally (f. 76): Lament
Stefan Thorsson (f. 68): Don’t bang the drum

 

Urvalskommittén har detta första år tagit fasta på rekommendationen att ge företräde åt mindre namnkunniga tonsättare. I arbetet har kommittén beaktat stilistisk bredd och variation i orkesterstorlek.