Fredrik Österling konserthuschef i Helsingborg

2015/11/30

FredrikÖsterlingTonsättaren och kulturskolechefen Fredrik Österling blir ny chef för Helsingborgs Symfoniorkester och Konserthus från och med den 1 mars 2016.

Han är i dag kulturskolechef i Södertälje och har tidigare, förutom chefskap för bl a Stockholms läns Blåsarsymfoniker och Länsmusiken i Stockholms län, haft en rad olika kulturpolitiska uppdrag. Han var bl a huvudsekreterare i Sveriges Riksdags utredning av den professionella orkestermusiken i Sverige och ansvarig för Kungliga Operans utredning om det framtida nationalscensuppdraget. Fredrik Österling har dessutom varit anlitad som sakkunnig av ett stort antal svenska kulturinstitutioner och organisationer, Kulturdepartementet och Statens Kulturråd.

Fredrik Österling är även medlem i KVAST och var under en tid styrelseledamot i föreningen KVAST (något som inte nämns i det officiella pressmeddelandet).

 

Skippade skägg i Helsingborg?

Helsingborgs Symfoniorkesters repertoarval hr hittills inte utmärkt sig av att vilja ha en någorlunda jämställd repertoar. Något som uppmärksammats i KVASTs årliga sammanställningar av hur de offentligt finansierade orkestrarna i landet sköter sitt uppdrag. Från och med 2016/17 kan man nog räkna med att det blir en tydlig omsvängning.

Fredrik Österling var chef för Stockholms Läns Blåsarsymfoniker den säsong orkestern bestämde sig för att i generalprogrammet ha en 50/50-fördelning mellan musik komponerad av män/kvinnor (säsongen 2011/2012). Den uppmärksammade satsningen gick under namnet ”Skippa helskägg” och vände nästan upp-och-ned på det nationella resultatet av jämställd repertoar.

Blåsarsymfonikerna tilldelades också KVASTs finaste utmärkelse – Guldkvasten – för detta tilltag.