Francis Hood, Helen

Helen Francis Hood (1863–1949), USA

Pianist, kompositör och musikpedagog. Studerade i Boston, senare även i Berlin. Hon har komponerat musik för piano, violin och cello.